Trang chủ Tags David Trần Hiếu

Tag: David Trần Hiếu

Vài lời nhắn nhủ tới Đinh La Thăng: “Khôn cũng chết, Dại cũng chết,...

David Trần Hiếu 22-2-2018 Ngày 17-01-2018, trong lời nói sau cùng trước Tòa, Đinh La Thăng nói: “Bị cáo không bao giờ nghĩ mình phải đứng...

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng: công tác cán bộ – Phần...

David Trần Hiếu 15-12-2017 Lời mở đầu: Như tiền lệ, để tránh sự ồn ào không mong muốn, thời điểm bắt một nhân vật cấp cao...

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng, công tác cán bộ – Phụ...

David Trần Hiếu 20-11-2017 Lời mở đầu: Phần 7 của loạt bài “Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng, công tác cán bộ” – đã...

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng, công tác cán bộ – Phần...

David Trần Hiếu 15-11-2017 Lời mở đầu: Chủ đề loạt bài “Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng, công tác cán bộ”, với 6 phần...

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng: công tác cán bộ – Phần...

David Trần Hiếu 31-10-2017 Lời mở đầu: Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng: công tác cán bộ, với 5 phần đã qua đề cập...

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng: công tác cán bộ – Phần...

David Trần Hiếu 23-10-2017 Lời mở đầu: Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng - công tác cán bộ, đã qua 4 phần đề cập...

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng: công tác cán bộ (Phần 4:...

David Tran Hieu 11-10-2017 Lời mở đầu: Các bài đã đăng: Phần 1 “Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng, công tác cán bộ”, về...

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng: công tác cán bộ (phần 3:...

David Tran Hieu 6-10-2017 Lời mở đầu: Sau khi bài viết Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng: công tác cán bộ (Phần 1 về...

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng: công tác cán bộ (phần 2:...

David Tran Hieu 27-9-2017 Lời mở đầu: Khi viết bài Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng: công tác cán bộ (phần 1) – đề cập...

Di sản của Tư lệnh Đinh La Thăng: công tác cán bộ (phần 1)

David Tran Hieu 25-9-2017 Lời mở đầu Không chỉ nhiều tồn tại quanh các dự án BOT về đường bộ, vấn đề cổ phẩn hóa doanh nghiệp...