Trang chủ Tags Đặng Ngọc Minh

Tag: Đặng Ngọc Minh

Vĩnh biệt anh Đặng Ngọc Minh

Tạ Duy Anh 25-3-2023 Năm 1987, cõng theo chiếc ba lô lính chiến có đựng tập bản thảo tiểu thuyết đầu tay viết về Thủy điện...