Trang chủ Tags Bernie Sanders

Tag: Bernie Sanders

Hoa Kỳ phải ngừng làm người biện giải cho chính phủ Netanyahu

New York Times Tác giả: Thượng nghị sĩ Bernie Sanders Nhã Duy, chuyển ngữ 14-5-2021 "Do Thái có quyền tự vệ." Đây là những lời mà chúng ta...