Trang chủ Tags Bảo hộ công dân

Tag: Bảo hộ công dân

‘Bảo hộ công dân’ và câu chuyện công dân tự… bảo hộ!

Blog VOA Trân Văn 13-11-2019 “Bảo hộ công dân” không mới, thỉnh thoảng, hệ thống công quyền Việt Nam vẫn dùng! Gần đây, sau khi Anh Quốc...