Trang chủ Tags Ăn cắp của dân

Tag: Ăn cắp của dân

Họ đã ăn cắp tiền của dân!

Vũ Công Minh 19-6-2018 Họ ở đây là các bộ, Chính Phủ, Quốc Hội, nước Cộng hòa XHCNVN. Tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa...

Có phải Vidifi Việt Nam đã phạm tội hình sự?

Vũ Công Minh 28-2-2018 Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam có phải đã phạm tội hình sự? Thời...