Thất bại lớn – Sự ra đời và cái chết của CNCS trong thế kỷ XX

Ngọc Thu

Tên tiếng Anh: “Grand Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century”. Tác giả: Zbigniew Brzezinski, là Cố vấn An ninh Quốc gia dưới thời Tổng thống Jimmy Carter, vừa qua đời hôm 26/5/2017, thọ 89 tuổi. Cuốn sách này, ông Brzezinski viết xong hồi tháng 8 năm 1988, xuất bản ở Mỹ năm 1989.

Trong sách, ông Brzezinski nói về sự hình thành của CNCS, phân tích sự phát triển nó cũng như tiên đoán sự sụp đổ của CNCS như thế nào. Điểm quan trọng trong cuốn sách là ông bàn về sự khủng hoảng tột cùng của CNCS dẫn đến sự sụp đổ của nó. Và đúng như ông tiên đoán, cuốn sách này ra đời chẳng bao lâu thì hàng loạt các nước CS ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ.

Bìa sách tiếng Việt (trái) và tiếng Anh (phải). Ảnh chụp trên mạng

Tác giả Brzezinski nói về các giai đoạn biến đổi của Chủ nghĩa Cộng sản như: giai đoạn cực quyền khi Đảng Cộng sản kiểm soát toàn bộ hệ thống chính trị, kinh tế và XH; giai đoạn độc đoán, khi áp lực của xã hội đối với quản lý kinh tế và XH lên ĐCS; giai đoạn độc đoán hậu cộng sản là khi ĐCS bị người dân mang quyền lợi dân tộc ra gây áp lực và giai đoạn cuối là giai đoạn đa nguyên hậu CS.

Sách do Viện Thông tin Khoa học Xã hội Hà Nội dịch và xuất bản năm 1992, có tựa đề: Thất bại lớn – Sự ra đời và cái chết của CNCS trong thế kỷ XX. Đây là bản tiếng Việt:

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Bình Luận từ Facebook

BÌNH LUẬN

Xin bình luận ở đây
Xin nhập tên của bạn ở đây