Nếu phải đấu tranh, tôi sẽ đi cùng người bán bún

     Đỗ Hoàng Diệu 2-6-2023 Tôi có đọc về vụ giám đốc Lê Thị Dung bị tòa xử 5 năm tù nhưng không quan tâm đến mức phải cất công tìm hiểu. Nếu tự gán cho mình “nghĩa vụ” phải viết gì đó, tôi sẽ viết về vụ người bán bún Bùi Tuấn Lâm mới … Continue reading Nếu phải đấu tranh, tôi sẽ đi cùng người bán bún