Trang chủ Tags Yên Khê

Tag: Yên Khê

Khúc bi kịch bên bờ sông Lương Mã

Yên Khê 2-12-2022 “Họ có phải chúng ta không?” “Họ cầm giấy trắng, chúng ta đấy!” “Có cảnh sát kìa, cảnh sát bắt sao!” “Hay mình đi về?” “Vùng lên...

Sang chấn tinh thần của một dân tộc

Yên Khê 20-11-2022 Cuối cùng thì chiêu bài “chụp mũ cộng sản” (red-baiting) của Michelle Steel, ứng cử viên dân biểu liên bang địa hạt 45,...

Việt Kiều là ai?

Yên Khê 8-11-2022 Ngày 5-11-2022, BBC có đăng bài viết của tác giả Joaquin Nguyễn Hòa: Việt kiều và cán bộ VN: Cùng một dân tộc...