Trang chủ Tags Vũ Văn Viện

Tag: Vũ Văn Viện

Cấm xe máy: Vây Ngụy cứu Triệu

FB Nguyễn Ngọc Chu 13-3-2019 1. Năm 353 trước Công Nguyên, đại tướng nước Ngụy là Bàng Quyên đem quân đánh nước Triệu. Vua Triệu phải...