Trang chủ Tags Vũ Thị Huyền

Tag: Vũ Thị Huyền

Chân, Thiện, Nhẫn

LS Đặng Đình Mạnh 31-7-2018 “Y án sơ thẩm … Giao bị cáo lại cho công an dẫn giải”. Chủ tọa dứt lời, bất giác cô...