Trang chủ Tags Vipico

Tag: Vipico

Chỗ trọng, chỗ khinh

FB Mai Quốc Ấn 19-11-2018 Ở Sài Gòn, có bà nông dân mù chữ ở Quận 9 gọi điện khoe: "Ấn, vụ chị tố cáo chiếm...

UBND Đà Nẵng đã “xảo quyệt” như thế nào?

FB Nguyễn Tiến Tường 18-11-2018 Tiếp vụ Đà Nẵng huỷ kết quả đấu giá khu đất A20 Võ Văn Kiệt quận Sơn Trà với lý do...