Trang chủ Tags Việt Cộng

Tag: Việt Cộng

Luận về cụm từ Việt Cộng

Nguyễn Quang Duy 30-4-2019 Ai cũng biết Việt Cộng là cộng sản Việt Nam, nhưng theo sách sử cụm từ lại mang nhiều ý nghĩa khác...