Trang chủ Tags Victor Hugo

Tag: Victor Hugo

Tiêu diệt đói nghèo

Phan Thành Đạt dịch 1-1-2021 (Diễn văn của Victor Hugo ở Quốc hội, ngày 9 tháng 7 năm 1849) Thưa quý vị, tôi không phải là người...