Trang chủ Tags Văn tế

Tag: Văn tế

Văn tế “thanh danh” một giáo sư

Cao Bồi Già 3-10-2021 Than ôi! Lời mổ bưng bưng; Đá quăng phình phịch. “Bồ” chữ tung vành; “Bụng” nho phơi mít.   Nhớ “Danh” xưa: Bệ bệ đường đường phường văn bút,...