Trang chủ Tags Văn hóa công vụ

Tag: Văn hóa công vụ

Bình luận một quyết định

Nguyễn Đình Cống 17-1-2019 Đó là Quyết định số 1847/QĐ-TTg, ngày 27/12/2018, của Thủ tướng chính phủ, VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN VĂN HÓA CÔNG...