Trang chủ Tags Vai trò luật sư

Tag: Vai trò luật sư

Tự hào gì ngày truyền thống luật sư?

LS Đặng Đình Mạnh 10-10-2017 Nói đến ngày 10 tháng 10, tôi vẫn nhớ ngày song thập dễ nhớ này là ngày quốc khánh của Đài...

Luật sư và đôi mắt người kiểm sát

LS Lê Ngọc Luân 9-10-2017 Tôi mạn phép lấy hình ảnh cùng câu nói của ông Phạm Văn Núi - nguyên Kiểm sát viên - VKS...

Vai trò của luật sư trong một vụ kiện qua bộ phim “Người Đàm...

Thạch Đạt Lang 30-5-2017 Bài viết này hình thành sau khi tin tức ở Việt Nam cho biết trong một buổi họp quốc hội vào ngày...