Trang chủ Tags Trương Trọng Nghĩa

Tag: Trương Trọng Nghĩa

Chừng nào dân cử?

Mai Quốc Ấn 23-5-2019 Đại biểu Quốc hội Trương Trọng Nghĩa đưa ra một đề xuất thú vị: Ông sẽ đứng ra vận động để làm...

Bài phát biểu tuyệt vời của ĐBQH Trương Trọng Nghĩa, phản đối Luật Đặc...

15-6-2018 ĐBQH Trương Trọng Nghĩa đã từng phát biểu, phản đối Luật Đặc khu, như sau: "Tôi đề nghị bỏ thời hạn giao đất 99 năm....