Trang chủ Tags Trần Văn Hoàng

Tag: Trần Văn Hoàng

Thư gửi hiệp sĩ đường phố

Kông Kông 18-5-2018 Xin thưa trước là chỉ gửi những người thực sự là hiệp sĩ đường phố. Không và hoàn toàn không gửi bọn đầu...