Trang chủ Tags Trần Văn Đức

Tag: Trần Văn Đức

Ông Phạm Thành Công, hãy trả lại sự thật vụ Sơn Mỹ!

Nguyễn Văn Phước 13-4-2019 Lá thư và sự thật đáng suy gẫm vừa nhận được từ người trong bức ảnh ‘Anh che đạn cho em’ -...