Trang chủ Tags Tổ chức Lao động Quốc tế

Tag: Tổ chức Lao động Quốc tế

Tuyên bố của nhóm “Lão mà chưa an” về phê chuẩn ba công ước...

6-8-2018 Việt Nam là thành viên của ILO từ lâu và đã phê chuẩn năm trong tám công ước cơ bản của ILO (số 29;...