Trang chủ Tags Thiền Lâm

Tag: Thiền Lâm

‘Mặt trận Đà Nẵng’: Chủ tịch ‘thoát’, Bí thư không!

Cali Today Thiền Lâm 29-9-2017 Chỉ mười ngày sau khi bản kết luận kiểm tra nội bộ Đà Nẵng được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương công bố,...