Trang chủ Tags Thích Thanh Thắng

Tag: Thích Thanh Thắng

Văn tế cụ Kình

Thích Thanh Thắng 17-9-2020 (Huynh đệ cùng ngồi soạn văn tế cụ Kình, mong cụ sớm siêu sinh Lạc cảnh) Cụ Lê Đình Kình hỡi, Mảnh hồn người...