Trang chủ Tags Thân Thế Thi

Tag: Thân Thế Thi

Tôi ra khỏi đảng vì muốn làm người tự do

Thân Thế Thi 31-10-2018 Gần đây, với sự kiện giáo sư Chu Hảo bị đảng Cộng sản kỷ luật, và nhiều trí thức thoái đảng, thiết...