Trang chủ Tags Tham nhũng chính sách

Tag: Tham nhũng chính sách

Bàn về tham nhũng chính sách

Nguyễn Đình Cống 17-3-2019 1- Giới thiệu Khái niệm tham nhũng chính sách (TNCS) chỉ mới xuất hiện trong thời gian vào đầu thế kỷ 21 và...

Vạch mặt bọn đồng lõa

Nguyễn Đình Cống 13-3-2019 Dư luận cho rằng, dự thảo Tiêu chuẩn về nước mắm “TCVN 12607-2019” có chứa những điều khoản mà thực hiện nó...