Trang chủ Tags Thái

Tag: Thái

Nhật ký cờ mờ 4.0 (phần 2)

Vnhacker Thái 21-8-2018 Tiếp theo phần 1 Vài lời phi lộ Nếu có ai đó muốn sự kiện này thiết thực tạo được các giá trị cụ thể, người...

Nhật ký cờ mờ 4.0 (phần 1)

Vnhacker Thái 21-8-2018 Ngày 0 - Đi hay không đi, nói hay không nói Thông qua anh Lê Viết Quốc, tôi được mời tham dự mạng lưới đổi mới...