Trang chủ Tags Tẩy não

Tag: Tẩy não

Bàn về tẩy não

Trần Trung Đạo 13-3-2020 Tẩy não hay kiểm soát tinh thần là một tiến trình làm thay đổi nhận thức và niềm tin trong con người,...