Trang chủ Tags Sông Tô Lịch

Tag: Sông Tô Lịch

Ba điểm cốt lõi của Dự án cải tạo sông Tô Lịch

Nguyễn Ngọc Chu 23-9-2020 1. PHẢI HOÀN THÀNH CẢI TẠO SÔNG TÔ LỊCH TRONG NHIỆM KỲ 2021-2025 Những thành phố đẹp thường gắn liền với 4 thành...

Ô nhiễm nước sông Tô Lịch – Đừng đổ rác qua tường rào

Nguyễn Ngọc Chu 2-12-2019 1. ĐỪNG ĐỔ LỖI CHO NGƯỜI Vì muốn dùng hóa chất đã mua sẵn, hay muốn làm dự án mới không cho ai...

Tô Lịch, ‘hồng phúc dân tộc’ và mafia…

Blog VOA Trân Văn 24-7-2019 Trang web của báo điện tử có tên Doanh nhân và Xã hội đã bất khả dụng (1). Người ta chú ý...