Trang chủ Tags Quyền tự do đi lại

Tag: Quyền tự do đi lại

Tuyên bố chung của những người bị xâm phạm quyền tự do đi lại

25-5-2019 • Xét rằng “Mọi người sinh ra đều bình đẳng, họ được Tạo hoá ban cho một số quyền tất yếu bất khả xâm...