Trang chủ Tags Quy hoạch về cán bộ

Tag: Quy hoạch về cán bộ

Bàn thêm về hai bài báo

Nguyễn Đình Cống 7-4-2022 Sáng ngày 7 tháng 4, đọc được hai bài báo, có những ý hay, tôi rất muốn bàn thêm cho rộng đường...

Những con đường tiến thân thành lãnh đạo phải xóa bỏ

Nguyễn Ngọc Chu 4-4-2020 1. Ngày 14/5/1975 đội bóng đá Diamo Kiev thắng siêu cup (cup các đội đoạt cup) châu Âu tại Basel Thụy Sĩ....

Phản biện quy định nêu gương

Nguyễn Đình Cống 6-11-2018 Ngày 25/10/2018, BCH Trung ương đảng CSVN ban hành Quy định số 08-QĐ/TW: QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ,...