Trang chủ Tags Quốc Phong

Tag: Quốc Phong

Chuyện bây giờ mới kể

FB Quốc Phong 2-12-2018 Nước mình nghèo đến nỗi như thế này cũng từ những chính sách chế độ thiếu nhất quán. Vào năm nào đó tôi...

Bí mật quốc gia và nội lực an ninh, quốc phòng

Blog VOA Trân Văn 29-8-2018 Lục quân Hoa Kỳ vừa thông báo họ tiếp tục tìm kiếm các loại vũ khí cá nhân phù hợp với nhu...

Chuyện bây giờ mới kể: Thương Tuấn nhưng cũng phải trách Tuấn

FB Quốc Phong 24-7-2018 Với tôi, Trương Minh Tuấn không thân nhưng cũng không sơ. Anh biết tôi còn trước cả khi tôi biết anh ấy. Có...