Trang chủ Tags Phan Minh Quang

Tag: Phan Minh Quang

Thành phố Sun Gờ-rúp

FB Phan Minh Quang 16-6-2018 Kính gửi thằng đồng chí Sun Gờ-rúp: Thành phố không quyết tâm bảo vệ thương hiệu Tp Đà Nẵng thì một ngày...