Trang chủ Tags Phan Chi

Tag: Phan Chi

Bạc nhạc bầy nhầy

FB Phan Chi 23-10-2018 Có một cách sống được định nghĩa là "Theo đóm ăn tàn", "Gió chiều nào che chiều nấy", "Ăn cây nào rào...

Chiến tranh thương mại Trung – Mỹ và nỗi lo của lão hâm

FB Phan Chi 7-8-2018 Trước hết phải nói rằng hơn ai hết, chúng ta không muốn thế giới có chiến tranh, chiến tranh quân sự hay...

Biếm: Máy bay rơi nhưng thiệt hại về người không nhiều lắm

FB Phan Chi 4-8-2018 Ở nước nọ, chuyện chạy điểm và sửa điểm xảy ra như cơm bữa, thành thông lệ và đều như xỉa răng....

Chuyện phiếm của Phan Chi

1-8-2018 VỤ ÁN THAM NHŨNG NHÀ ÔNG VĨNH Nhà ông Vĩnh gồm 3 thế hệ. Ông Vĩnh 75 tuổi, Vinh con ông Vĩnh 45 tuổi và...