Trang chủ Tags Phân biệt đối xử

Tag: Phân biệt đối xử

Một chính sách bệnh hoạn

Đỗ Ngà 22-8-2020 Đảng Cộng sản tự xưng là đại diện cho giai cấp nghèo khổ, nhiệm vụ của họ là dấu tranh “xóa bỏ sự...