Trang chủ Tags Phạm Thành Công

Tag: Phạm Thành Công

Ông Phạm Thành Công, hãy trả lại sự thật vụ Sơn Mỹ!

Nguyễn Văn Phước 13-4-2019 Lá thư và sự thật đáng suy gẫm vừa nhận được từ người trong bức ảnh ‘Anh che đạn cho em’ -...