Trang chủ Tags Nói dối như Vẹm

Tag: Nói dối như Vẹm

Dối trá và hậu sự thật

Hoàng Thủy Ngữ 18-9-2019 “Khi chọn tin vào những gì bạn muốn nghe hơn là nhìn vào sự thật, bạn cúi đầu trước bạo quyền”. Lời dối...

Nói dối như Vẹm

Phạm Trần 11-4-2019 Ở thôn quê miền Bắc Việt Nam thời Việt Minh Cộng sản trước 1954, những người nói một đường làm một nẻo hay...