Trang chủ Tags Nhân tri dân chủ

Tag: Nhân tri dân chủ

Nhân tri dân chủ (phần 3)

GS Lê Hữu Khóa 4-10-2018 Tiếp theo phần 1 và phần 2 Mảnh lực dân chủ Mảnh lực có chỗ dựa là tri lực, mang bản lĩnh của...

Nhân tri dân chủ (phần 2)

GS Lê Hữu Khóa 4-10-2018 Tiếp theo phần 1 Sung lực dân chủ Thể chế dân chủ tạo nên chế độ dân chủ để bảo trì xã hội...

Nhân tri dân chủ (phần 1)

GS Lê Hữu Khóa 3-10-2018 Một dân tộc “nhắm mắt” chịu đựng độc tài phản dân chủ, dân tộc đó phải nhận trách nhiệm “tự mở mắt” để...