Trang chủ Tags Nhân sự chủ chốt

Tag: Nhân sự chủ chốt

Thành phố Hồ Chí Minh: Chủ thiếu, chốt thừa

Blog VOA Trân Văn 7-3-2019 Hết Chủ tịch tới Phó Chủ tịch TP.HCM rên như bọng vì thiếu cán bộ chủ chốt. Không chỉ thiếu Phó Chủ...