Trang chủ Tags Nhà nước pháp quyền

Tag: Nhà nước pháp quyền

Bàn về khái niệm “Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa“

Đỗ Kim Thêm 10-2-2022 Thuật ngữ Nhà nước Pháp quyền Xã hội Chủ nghĩa (NNPQXHCN) là một khái niệm chỉ có ở Việt Nam sau ngày...

Việt Nam có xây dựng nhà nước pháp quyền?

Nguyễn Hoàng Trường 12-2-2021 Trên trang “Tiếng Dân” ngày 6/2/2021, có đăng bài viết của LS Ngô Ngọc Trai, nhan đề “Thượng tôn pháp luật” hay...

Nhà nước pháp quyền phải làm gì cho dân?

Đỗ Kim Thêm 4-2-2021 Bối cảnh Nhà nước pháp quyền (Rechtsstaat) là một khái niệm thuộc Luật Hiến Pháp của Đức, nhằm đề cao tính cách tối...

Cơ hội cải tổ lại “nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”

FB Trương Nhân Tuấn 3-10-2018 Ông Đỗ Mười là người đầu tiên đưa ra khái niệm “nhà nước pháp quyền” vào những năm đầu thập niên...

“Giấy triệu tập” không thể ghi và ký tùy tiện

Nguyễn Đăng Quang 28-2-2018 Nước ta theo mô hình nhà nước “Dân chủ Nhân dân” 31 năm ở miền Bắc, khi chuyển sang mô hình nhà...

Facebook của Đại sứ quán Đức tại VN mở chuyên mục giải thích về...

Hiếu Bá Linh 16-1-2018 Trong chương trình viện trợ cho Việt Nam, Chính phủ Đức rất quan tâm đến việc giúp Việt Nam xây dựng một...