Trang chủ Tags Nhà báo quốc tế

Tag: Nhà báo quốc tế

Quan chức Hội Nhà báo đồng lõa, tiếp tay cho kẻ đại bịp bợm

Bá Tân 7-5-2019 Người xưa khuyên dạy kẻ hư hỏng, đại ý như, làm đĩ 10 phương, phải trừ 1 chốn, đó là quê hương bản...