Trang chủ Tags Nguyễn Văn Thịnh

Tag: Nguyễn Văn Thịnh

Phục sự lì lợm chiến đấu của những con người này

Nguyễn Văn Thịnh 14-5-2021 Dọc 3 miền, mình cũng đến thăm nhiều gia đình đi kêu oan. Nên cũng gặp nhiều hoàn cảnh trớ trêu dở...

Thánh vật và người vật

FB Nguyễn Văn Thịnh 21-2-2019 Lên án việc di dời lư hương trước tượng Trần Hưng Đạo là đúng và cần thiết vì nó nhằm che...