Trang chủ Tags Nguyễn Thiên Kim

Tag: Nguyễn Thiên Kim

Về chuyện của cô Hương: Tôi có rất nhiều suy nghĩ

Nguyễn Thiên Kim 4-5-2019 Thứ 1: Lần đầu hay tin, tôi cũng hơi giật mình, vì một chuyện ám sát cấp cao, mang tầm quốc tế...