Trang chủ Tags Nguyễn Thanh

Tag: Nguyễn Thanh

Biếm: Phỏng Vấn Cô Vy

Nguyễn Thanh 20-11-2020 Lý lịch trích ngang: Cô Vy sinh ra ở Vũ Hán, nguồn gốc xuất thân cô Vy vẫn còn nhiều tranh cãi. Kẻ...

Thư ngỏ góp ý với nhà thơ Bùi Chí Vinh

Nguyễn Thanh 18-11-2020 Thưa bác Bùi Chí Vinh, Sở dĩ tôi viết thư này cho bác là vì tôi có đọc bài thơ với những thông tin sai...