Trang chủ Tags Nguyễn Thanh Thu

Tag: Nguyễn Thanh Thu

Lý con sáo sang sông

Nguyễn Tuấn Khoa 5-7-2021 Nhiều năm trước tuần nào tôi cũng ghé thăm ông Giáo Thu đôi ba lần. Có lần đi công tác xa cả...

Tượng Quyết Thắng của điêu khắc gia Nguyễn Thanh Thu

Nguyễn Tuấn Khoa 25-4-2019 Trong các bức tượng về đề tài người lính Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), tượng Quyết Thắng là tác phẩm được tạc...

Tâm sự cuối đời về tượng Thương Tiếc của điêu khắc gia Nguyễn Thanh...

Nguyễn Tuấn Khoa 2-4-2019 Điêu khắc gia (ĐKG) Nguyễn Thanh Thu nói với tôi rằng, ông làm nhiều tượng quá đến nỗi bây giờ, ở tuổi...