Trang chủ Tags Nguyễn Quang A

Tag: Nguyễn Quang A

Precariat – Giai cấp mới nguy hiểm (chương 6)

MỘT NỀN CHÍNH TRỊ ĐỊA NGỤC Nhà nước tân-tự do là tân-Darwin chủ nghĩa, bởi vì nó tôn sùng tính cạnh tranh và ca tụng...

Precariat – Giai cấp mới nguy hiểm (chương 5)

LA0 ĐỘNG, CÔNG VIỆC VÀ SỰ SIẾT THỜI GIAN Chúng ta không thể hiểu thấu khủng hoảng Biến đổi Toàn cầu, và áp lực tích...

Precariat – Giai cấp mới nguy hiểm (chương 4)

DÂN DI CƯ: NẠN NHÂN, CÔN ĐỒ HAY ANH HÙNG? Những người di cư tạo thành một phần lớn của precariat thế giới. Họ là một...

Precariat – Giai cấp mới nguy hiểm (chương 3)

AI GIA NHẬP PRECARIAT? Một câu trả lời là ‘tất cả mọi người, quả thực’. Việc rơi vào precariat có thể xảy ra với...

Precariat – Giai cấp mới nguy hiểm (chương 2)

VÌ SAO PRECARIAT TĂNG LÊN? Để hiểu vì sao precariat đang tăng lên ta phải đánh giá đúng bản chất của Biến đổi Toàn...

Precariat – Giai cấp mới nguy hiểm (chương 1)

PRECARIAT Trong các năm 1970, một nhóm các kinh tế gia được hứng khởi về ý thức hệ đã thu hút được tai và óc...

Precariat – Giai cấp mới nguy hiểm (chương 0)

LỜI GIỚI THIỆU CỦA DỊCH GIẢ Bạn đọc cầm trên tay cuốn thứ ba mươi tư * của tủ sách SOS2, cuốn Precariat – giai cấp...

Precariat – Giai cấp mới nguy hiểm

Nguyên tác: The Precariat – the new dangerous class Tác giả: Guy Standing Nhà xuất bản: Bloomsbury Academic, 2011 Bản tiếng Việt: Nguyễn Quang...

Dân chủ Suy thoái (phần 9)

 VỀ CÁC TÁC GIẢ - - - THOMAS CAROTHERS là phó chủ tịch về nghiên cứu tại Carnegie Endowment for International Peace và là tác giả,...

Dân chủ Suy thoái? (phần 8)

ĐỐI DIỆN VỚI SUY THOÁI DÂN CHỦ LARRY DIAMOND Năm 2014 đánh dấu kỷ niệm lần thứ bốn mươi của Cách mạng hoa Cẩm chướng của...

Dân chủ Suy thoái? (phần 7)

VIỆN TRỢ DÂN CHỦ 25 TUỔI: LÚC LỰA CHỌN THOMAS CAROTHERS Với lễ kỷ niệm năm thứ hai mươi lăm sự sụp đổ của Bức Tường...

Dân chủ Suy thoái? (phần 6)

HUYỀN THOẠI VỀ SUY THOÁI DÂN CHỦ STEVEN LEVITSKY & LUCAN WAY Một sự gần đồng thuận đã nổi lên rằng thế giới đã rơi vào...

Dân chủ Suy thoái? (phần 5)

KHỦNG HOẢNG VÀ CHUYỂN ĐỔI, NHƯNG KHÔNG SUY THOÁI  PHILIPPE C. SCHMITTER Có vẻ có một sự đồng thuận át hẳn giữa các học giả và...

Dân Chủ Suy thoái? (phần 4)

TRỌNG LƯỢNG CỦA ĐỊA CHÍNH TRỊ   ROBERT KAGAN  Chính trị đi theo địa chính trị, đại loại thường có vẻ thế suốt lịch sử. Khi...

Dân Chủ Suy thoái? (phần 3)

VÌ SAO DÂN CHỦ LÀM TỒI ĐẾN VẬY?  FRANCIS FUKUYAMA Tạp chí Journal of Democracy đã xuất bản số mở đầu của nó một chút sau...

Dân Chủ Suy thoái? (phần 2)

DẪN NHẬP MARC F. PLATTNER Dân chủ có suy thái không? Chắc chắn, cảm nhận rằng nó suy thoái đã trở nên phổ biến hơn bất...

Dân Chủ Suy thoái? (phần 1)

LỜI GIỚI THIỆU của dịch giả Bạn đọc cầm trên tay cuốn thứ ba mươi hai * của tủ sách SOS2, cuốn Dân chủ có...

Dân Chủ Suy thoái?

Tập tiểu luận của nhiều tác giả Biên tập: LARRY DIAMOND và MARC F. PlATTNER Nhà xuất bản: Johns Hopkins University Press, 2015 Dịch giả: Nguyễn Quang A ...