Trang chủ Tags Nguyễn Hữu Đổng

Tag: Nguyễn Hữu Đổng

Tại sao Kinh tế thị trường không thể định hướng Xã hội chủ nghĩa?

Viet-Studies Nguyễn Hữu Đổng 3-1-2020 Kinh tế, thị trường, xã hội là các khái niệm thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn. Các khái...

Tại sao “Quân đội trung với Đảng” lại trở thành kẻ thù phản quốc,...

Viet-Studies Nguyễn Hữu Đổng 18-12-2019 Quân đội là lực lượng nòng cốt bảo vệ chủ quyền quốc gia (đất nước, nhân dân). Quân đội về hình thức,...

Giải mã hiện tượng “suy thoái về tư tưởng chính trị” của đảng viên...

Viet-studies Nguyễn Hữu Đổng 25-10-2017 Hội nghị trung ương 4 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam nêu ra những biểu hiện “suy thoái về tư...