Trang chủ Tags Nguyễn Hùng Trương

Tag: Nguyễn Hùng Trương

Ông Khai Trí

FB Phuong Julia 27-10-2018 Ở trại tù Z 30 C Hàm Tân vào mỗi buổi sáng, những người tù đợi đi lao động, nhưng sớm hơn...