Trang chủ Tags Nguyễn Hồng Thao

Tag: Nguyễn Hồng Thao

Ông Trương Nhân Tuấn tranh luận với TS Nguyễn Hồng Thao về đá Ba...

Trương Nhân Tuấn 3-4-2021 Bài tôi viết hôm qua về đá Ba Đầu có đoạn cho rằng, “trường hợp của Việt Nam thì ‘yếu’ hơn Phi...