Trang chủ Tags Nguyễn Đức Thuận

Tag: Nguyễn Đức Thuận

Thủ trưởng của Thủ trưởng cha tôi

Mẹ kiếp, tiên sư cha nhà chúng mày, tôi gào lên trong phòng có một mình mình như thằng điên. Xưa nay không chỉ...