Trang chủ Tags Nguyễn Đình Thắng

Tag: Nguyễn Đình Thắng

Trả lại sự thật cho lịch sử

Lê Xuân Khoa 11-11-2021 Kính gửi quý Tổng Biên Tập, Sau khi TS Nguyễn Đình Thắng viết bài công kích tôi kịch liệt về chương trình ROVR...