Trang chủ Tags Nguyễn Bắc Việt

Tag: Nguyễn Bắc Việt

Bắc Việt ơi, đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh…

Trung Nguyễn 17-11-2017 Nhân dịp Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ muốn lập dự án đào tạo 9.000 tiến sỹ với...